Chuẩn bị chào đón sự xuất hiện của Clever Junior tại Quận 12, TP. Hồ Chí Minh