Thông tin dành cho Nhân viên/Giáo viên

Clever Junior chân thành cảm ơn bạn vì đã làm việc và cống hiến cho Công ty. Đây là trang thông tin liệt kê đầy đủ các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), cũng như một số kênh thông tin quan trọng dành riêng cho Nhân viên/Giáo viên đang công tác tại Clever Junior.

Việc sử dụng các ứng dụng CNTT cần tuân thủ theo chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân của Clever Junior.

Hệ thống Microsoft 365 (Outlook, Teams, Word, Excel, Powerpoint)

Hệ thống SIS (CenterOnline)

Các thông tin về phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, xin vui lòng liên hệ với CM hoặc Bộ phận CNTT của HO, để được giải đáp thông tin.


Thông tin được cập nhật bởi Liên Bộ phận CNTT, Marketing.