Thông tin dành cho Nhân viên/Giáo viên (Information for Current Staff/Teachers)

Clever Junior chân thành cảm ơn bạn vì đã làm việc và cống hiến cho Công ty. Đây là trang thông tin liệt kê đầy đủ các ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), cũng như một số kênh thông tin quan trọng dành riêng cho Nhân viên/Giáo viên đang công tác tại Clever Junior.

(Clever Junior sincerely thank you for your work and dedication to the Company. This is an information page that lists the full range of information technology (IT) applications, as well as some important information channels exclusively for staff/teachers working at Clever Junior.)

Việc sử dụng các ứng dụng CNTT cần tuân thủ theo chính sách bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân của Clever Junior.

(Use of IT applications is subject to Clever Junior’s privacy and personal/corporate data protection policy.)

Hệ thống Google Workspace

Hệ thống SIS (CenterOnline – Student Information System)

Hệ thống FMS (Franchise Management System)

Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, xin vui lòng liên hệ với CM hoặc Bộ phận CNTT của HDQ, để được giải đáp thông tin.


Thông tin được cập nhật bởi Liên Bộ phận CNTT, Marketing của Trụ sở chính (Headquarters-HDQ).

(HDQ IT Services & Marketing Department)