Tưng bừng khai trương Clever Junior – Cao Bằng Campus