Clever Junior chúc mừng Lễ Khánh thành và Khai trương “Nhà trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm Khoa học công nghệ; nông sản và đặc sản Cao Bằng”