Tại sao nên làm việc tại Clever Junior?

Tại sao nên gia nhập Clever Junior®?

Clever Junior® là thương hiệu cung cấp các dịch vụ đào tạo tiếng Anh chất lượng cao dành riêng cho trẻ em của Công ty Cổ phần Học thuật Thông minh (Clever Academy). Clever Junior® chính là nơi để bạn nuôi dưỡng và phát triển sự nghiệp của bản thân. Tham gia ngôi nhà chung Clever Junior® ngay hôm nay!

Phúc lợi tại Clever Junior®

Khi trở thành giảng viên – cán bộ nhân viên tại Clever Junior®, có nghĩa là bạn sẽ nhận được các phúc lợi và hỗ trợ tốt nhất. Tất cả giảng viên – cán bộ nhân viên tại Clever Junior® đều được hưởng các phúc lợi (bao gồm thu nhập, chế độ – chính sách hỗ trợ, phụ cấp, chương trình học miễn phí dành cho cán bộ và người thân) rất cạnh tranh, khi so sánh với các đối thủ cùng lĩnh vực. Ngoài ra, Clever Junior® cũng có các chương trình đào tạo và phát triển sự nghiệp được thiết kế dành riêng cho từng cá nhân, giúp bạn phát triển toàn diện khi làm việc và cống hiến cho Clever Junior®.

Tham gia Clever Junior® cũng có nghĩa là bạn đã gia nhập vào đội ngũ những con người cùng chia sẻ cùng một tôn chỉ, mục đích công việc và cuộc sống, những con người cùng chí hướng và sẵn sàng cống hiến và đóng góp vì sự phát triển chung của toàn Công ty.

Thông tin Nghề nghiệp tại Clever Junior®