Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams (dành cho giáo viên)

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams (dành cho giáo viên)

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams (dành cho giáo viên)

Nội dung hướng dẫn

 • Cài đặt Microsoft Teams
 • Đăng nhập tài khoản
 • Chia sẻ màn hình (Màn hình máy tính và bảng vẽ)
 • Record (Ghi lại buổi học)
 • Gửi file bài tập
 • Tắt tiếng các học viên
 • Yêu cầu học viên hạ tay xuống (khi học viên phát biểu xong mà quên hạ tay)
 • Xóa bỏ học viên khỏi phòng Microsoft Teams nếu học viên dừng học tại trung tâm

Hướng dẫn sử dụng

Cài đặt Microsoft Teams

 • Có thể truy cập đường dẫn www.microsoft.com/vi-vn/microsoft-teams/download-app để sử dụng MS Teams online trên website hoặc tải về máy tính và cài đặt như các ứng dụng thông thường. Giáo viên nên sử dụng máy tính khi tham gia để dễ sử dụng nhiều tính năng cho việc giảng dạy.

Đăng nhập vào Microsoft Teams

 • Tại ứng dụng CenterOnline giáo viên sẽ nhận được thông tin về buổi dạy online cùng với tài khoản của mình và mật khẩu để đăng nhập vào Microsoft Teams

 • Tại phần thông báo. Giáo viên có thể nhấn trực tiếp vào đường link để chuyển trực tiếp qua phòng học tại ứng dụng Microsoft Teams. (Khi đã đăng nhập trước đó)

Hoặc có thể vào ứng dụng Microsoft Teams để chọn lớp dạy và bắt đầu buổi học.

Bắt đầu 1 buổi học online

Nhấn vào biểu tượng để bắt đầu hoặc lên lịch cho buổi học:

(1) Bắt đầu buổi học ngay

(2) Lên lịch học và gửi thông tin cho học viên trong lớp

Chia sẻ màn hình khi dạy

 • Khi đang dạy giáo viên có thể thao tác như sau để chia sẻ màn hình:

(1) Phần chia sẻ màn hình. Nhấn 1 lần để chia sẻ. Nhấn lần thứ 2 để dừng chia sẻ màn hình.

(2) Chọn để chia sẻ cả âm thanh của máy tính cá nhân. Áp dụng với việc chia sẻ file nghe hoặc đoạn clip.

(3) Các cửa sổ ứng dung của giáo viên. Có thể nhấn chọn màn hình để cho học viên xem toàn bộ màn hình cá nhân. Nếu chỉ muốn chia sẻ 1 slide hoặc 1 hình ảnh thì giáo viên sẽ chọn vào cửa sổ muốn chia sẻ. Như vậy học viên sẽ chỉ nhìn thấy phần được chia sẻ và giáo viên vẫn có thể thao tác tại các cửa sổ khác

(4) Chọn 1 bảng để giáo viên và học viên có thể cùng vẽ lên đó.

 • Tại phần bảng thì giáo viên có thể chọn các dạng bút để viết, vẽ và xóa (1) hoặc đánh chữ lên bảng (2) và ghi chú lại như giấy nhớ (3)

Tắt tiếng học viên khi đang dạy

 • Giáo viên có thể chủ động tắt tiếng học viên khi học viên quên tắt mic.

Ghi lại buổi học

 • Để ghi lại buổi học online thì giáo viên sẽ thao tác như sau: Nhấn vào biểu tượng sau:

Hiệu ứng hình nền (phông màn ảnh)

 • Để ẩn không gian thực của mình khi chia sẻ Webcam với học viên thì giáo viên có thể sử dụng hiệu ứng nền và chọn hình phù hợp.

Ẩn Camera của học viên chia sẻ

 • Để tránh làm mất tập trung của các học viên khác thì giáo viên có thể tắt phần chia sẻ video của các học viên.

Kiểm tra số lượng học viên đang tham gia

 • Giáo viên có thể nhấn vào biểu tượng sau để xem số lượng học viên đang tham gia:

Nhắn tin chung và nhắn tin riêng

 • Nhắn tin chung: Nhấn vào biểu tượng sau để nhắn tin cho cả nhóm:

(1) Chọn định dạng chữ như màu, in đậm, gạch chân, in nghiêng

(2) Đính kèm file. Có thể đính file từ các drive hoặc lấy trực tiếp file từ máy tính. Hỗ trợ mọi loại định dạng từ hình ảnh đến video và tài liệu

(3) Biểu cảm

(4) Nhãn dạng GIF

(5) Nhãn dán

 • Nhắn tin riêng: Chỉ chuột vào 1 bạn học viên sẽ hiển thị box chat như sau:

Kết thúc buổi học

 • Để kết thúc buổi học thì giáo viên thao tác bằng cách nhấn vào nút gác máy như hình dưới đây:

Mời học viên ra khỏi buổi học

 • Khi có thông báo từ bộ phận đào tạo về các học viên đã dừng học ( Nghỉ hẳn, Bảo lưu, Chuyển lớp). Thì giáo viên có thể làm thao tác sau để mời học viên ra khỏi lớp:

 • Tại màn hình quản lý nhóm. Nhấn X để mời học viên ra khỏi lớp:

Cảm ơn bạn đã theo dõi HDSD Dạy & học trực tuyến trên Microsoft Teams. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với BP CNTT của Clever Academy/Clever Junior để được hỗ trợ.

Trân trọng.


BỘ PHẬN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN