Clever Junior Cao Bằng tới chúc mừng khai giảng tại Trường Mầm non 3-10.

Clever Junior Cao Bằng tới chúc mừng khai giảng tại Trường Mầm non 3-10