Anh ngữ Clever Junior trao quà cho các bạn học sinh trên địa bàn Thị trấn Thạch Hà

Clever Junior Hà Tĩnh trao quà cho các bạn học sinh trên địa bàn Thị trấn Thạch Hà