Có nên cho bé 4 tuổi học tiếng Anh sớm không?

Có nên cho bé 4 tuổi học tiếng Anh sớm không?