Lễ Kỷ Niệm 3 năm thành lập Clever Junior - Cao Bằng Campus

Lễ Kỷ Niệm 3 năm thành lập Clever Junior – Cao Bằng Campus