Phát âm tiếng Anh chuẩn quan trọng như thế nào với bé mới học

Phát âm tiếng Anh chuẩn quan trọng như thế nào với bé mới học?