Phong trào “Sống xanh – Hạn chế rác thải nhựa” giúp bảo vệ môi trường tại Cao Bằng