Tầm quan trọng của ba mẹ khi đồng hành với con trong việc học tiếng Anh