Thành Đoàn Cao Bằng & Clever Junior Cao Bằng – Ngày Thương Binh Liệt Sĩ (27/7/2020)