Thông cáo Báo chí: Khai trương Clever Academy/Clever Junior Quảng Ngãi