Thăm tặng quà động viên lực lượng thực thi nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung, ký túc xá Trường Cao đẳng sự phạm tỉnh Cao Bằng (Ảnh CTV)

Cao Bằng Campus phối hợp tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH & HĐND và phòng, chống dịch COVID-19