Kết thúc năm học, ba mẹ đã có dự định gì cho bé chưa?

Kết thúc năm học, ba mẹ đã có dự định gì cho bé chưa?