Khai trương Trung tâm Anh ngữ Clever Junior đầu tiên tại Bình Phước