Khai trương Trung tâm Tiếng Anh trẻ em Clever Junior – chi nhánh Bình Phước