Khai trương Trung tâm Anh ngữ Clever Junior đầu tiên tại TP. Cao Bằng