giúp bé học tiếng Anh tiến bộ nhanh

Làm thế nào giúp bé học tiếng Anh tiến bộ nhanh?