Thông báo khẩn: Học sinh Clever Academy/Clever Junior Quảng Ngãi nghỉ học do cơn bão số 9

Thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh Quảng Ngãi, Sở Giáo Dục & Đào Tạo Tỉnh Quảng Ngãi ngày 26/10/2020 về việc đảm bảo an toàn về người, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học, chuẩn bị các phương án phòng/chống bão số 9. Để đảm bảo an toàn về con người và tài sản, cơ sở vật chất các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh:

Trung tâm Ngoại ngữ Thông minh – Clever Academy/Clever Junior – Quảng Ngãi Campus trân trọng thông báo: Học sinh của Trung tâm Ngoại ngữ Thông minh – Clever Academy/Clever Junior – Quảng Ngãi Campus được nghỉ học từ buổi chiều ngày 27/10/2020 đến hết ngày 29/10/2020 để phòng, tránh bão số 9.

Cập nhật ngày 30/10: căn cứ Công văn số 1404/SGDĐT-VP của Sở Giáo Dục & Đào Tạo Tỉnh Quảng Ngãi, học sinh tiếp tục nghỉ học tới hết ngày 31/10/2020 để khắc phục hậu quả do ảnh hưởng bão số 9, và đón học sinh trở lại trường vào ngày 02/11/2020.

Chúng tôi xin được thông báo tới toàn thể học sinh và cha mẹ học sinh được biết và thực hiện. Chúng tôi rất xin lỗi nếu sự việc này làm ảnh hưởng tới kế hoạch cá nhân của quý cha mẹ học sinh.

==

Ban Lãnh Đạo Công Ty