Thông báo khẩn: Học sinh toàn hệ thống Clever Junior nghỉ học do dịch cúm Corona (thông báo 7/2)