Tưng bừng Lễ Vinh Danh và Trao Chứng Chỉ Học Viên Tốt Nghiệp – Clever Junior Quảng Ngãi