con rùa trong tiếng anh đọc là gì

Con rùa trong tiếng Anh đọc là gì? Từ vựng và các ví dụ chi tiết