Tự dạy tiếng Anh cho trẻ 4 tuổi ngay tại nhà như thế nào?

Tự dạy tiếng Anh cho trẻ 4 tuổi ngay tại nhà như thế nào?