Học ngữ pháp không khó: Sau trạng từ chỉ tần suất là gì?

Sau Trạng từ chỉ Tần suất là gì?