Học ngữ pháp không khó: Sau trạng từ chỉ tần suất là gì?

Học ngữ pháp không khó: Sau Trạng từ chỉ Tần suất là gì?