ngôi thứ 3 số ít là gì

Ngôi thứ 3 số ít là gì? Sử dụng ngôi thứ 3 số ít như thế nào?