prepositional verb là gì

Prepositional verb là gì? Cách sử dụng với từng trường hợp